...suum cuique tribuere (Ulpian Domicjusz)

Komornik, windykacja – Radom

Odzyskiwanie, ściąganie długów

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Rafał Komar wykonuje orzeczenia sądowe o roszczenia pieniężne i niepieniężne, oraz o zabezpieczenie roszczeń. Do zadań komornika należy również wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.

Zgodnie z artykułem 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 97, nr 133, poz. 882 ze zm.) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomościami stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Co ważne, niniejsza strona ma charaktery jedynie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Chętnie udzielę więcej informacji przez telefon, lub drogą mailową. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu:


 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu
Rafał Komar

ul. Żeromskiego 65
26-610 Radom

telefon: (48) 331-66-53

e-mail: radom.komar@komornik.pl

Numer rachunku bankowego: 2810 2026 2900 0094 0202 8329 21

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30